ZREM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O firmie
Organy statutowe
Struktura własnościowa
Oferta
Przetargi/Ogłoszenia
Kontrahenci
Platforma zakupowa
RODO
Compliance
Kariera
Lokalizacja
Kontakt
Przetargi

Regulamin prowadzenia przetargów środków trwałych w ZREM-BUD Sp. z.o.o
Regulamin
Instrukcja w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw robót i usług oraz zatwierdzania cen.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym P/2/2024
P/02/2024 Ogłoszenie o przetargu
P/02/2024 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
P/02/2024 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy
P/02/2024 Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestaw dokumentów wymaganych od oferentów
P/02/2024 Załącznik nr 3 do SIWZ - Zasady obowiązujące oferentów
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym P/3/2024
P/03/2024 Ogłoszenie o przetargu
P/03/2024 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
P/03/2024 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy
P/03/2024 Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestaw dokumentów wymaganych od oferentów
P/03/2024 Załącznik nr 3 do SIWZ - Zasady obowiązujące oferentów
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym P/4/2024
P/04/2024 Ogłoszenie o przetargu
P/04/2024 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
P/04/2024 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór umowy
P/04/2024 Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestaw dokumentów wymaganych od oferentów
P/04/2024 Załącznik nr 3 do SIWZ - Zasady obowiązujące oferentów
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych