ZREM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O firmie
Organy statutowe
Struktura własnościowa
Oferta
Przetargi/Ogłoszenia
Kontrahenci
Platforma zakupowa
RODO
Compliance
Kariera
Lokalizacja
Kontakt
Przetargi
Regulamin prowadzenia przetargów środków trwałych w ZREM-BUD Sp. z.o.o
Regulamin
Instrukcja w sprawie zasad i trybu zamawiania dostaw robót i usług oraz zatwierdzania cen.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym P/U/7/2023
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia P/U/7/2023
Załącznik nr 1 do SIWZ P/U/7/2023
Załącznik nr 2 do SIWZ P/U/7/2023
Załącznik nr 3 do SIWZ P/U/7/2023
Załącznik nr 4 do SIWZ P/U/7/2023
Załącznik nr 5 do SIWZ P/U/7/2023Sprzedaż żurawia samochodowego Grove GMK 2035 P/S/6/2023
Ogłoszenie o przetargu
Formularz ofertowy
Oświadczenia Oferenta wg Rozporządzenia Rady(UE)
Zał nr 1 do Regulaminu - Oświadczenia Oferenta
Umowa sprzedaży środka trwałego - wzór