ZREM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O firmie
Organy statutowe
Struktura własnościowa
Oferta
Przetargi/Ogłoszenia
Kontrahenci
Platforma zakupowa
RODO
Compliance
Kariera
Lokalizacja
Kontakt
Kariera

Oferty pracy

Tokarz (Dąbrowa Górnicza)
Elektryk (Dąbrowa Górnicza)
Elektryk-pomiarowiec (Dąbrowa Górnicza)
Automatyk (Dąbrowa Górnicza)
Spawacz remontów terenowych (Dąbrowa Górnicza)
Spawacz remontów terenowych (Zabrze)
Spawacz remontów terenowych (Radlin)
Ślusarz remontów terenowych (Radlin)

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysłanie swojego CV lub kwestionariusz osoby (dołączony poniżej) na adres rekrutacja@zrem-bud.pl w tytule wpisując stanowisko, na które składana jest aplikacja zgodnie z bieżącym naborem. W treści wiadomości umieścić należy klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).”

 

Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail koordynator.odo@zrem-bud.pl.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZREM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ul. Koksownicza 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553264 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail koordynator.odo@zrem-bud.pl.

 

Treść pełnej klauzuli informacyjnej, znajduje się pod linkiem poniżej

Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja obowiązująca do 27.06.2022 r.


Kwestionariusz dla kandydata do pracy wraz oświadczeniem