ZREM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O firmie
Organy statutowe
Struktura własnościowa
Oferta
Przetargi/Ogłoszenia
Kontrahenci
Platforma zakupowa
RODO
Compliance
Kariera
Lokalizacja
Kontakt
Kariera

Oferty pracy

Cieśla Stolarz (Radlin)

Specjalista automatyk (Dąbrowa Górnicza)

Murarz pieców przemysłowych (Radlin)

Elektryk (Zabrze)

Specjalista ds. rozliczeń robót budowlanych (Zabrze)

Tokarz (Dąbrowa Górnicza)

Elektryk (Dąbrowa Górnicza)

Elektryk-pomiarowiec (Dąbrowa Górnicza)

Automatyk (Dąbrowa Górnicza)

Spawacz remontów terenowych (Dąbrowa Górnicza)

Spawacz remontów terenowych (Zabrze)

Spawacz remontów terenowych (Radlin)

Ślusarz remontów terenowych (Radlin)

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysłanie swojego CV lub kwestionariusz osoby (dołączony poniżej) na adres rekrutacja@zrem-bud.pl w tytule wpisując stanowisko, na które składana jest aplikacja zgodnie z bieżącym naborem. W treści wiadomości umieścić należy klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).”

 

Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail koordynator.odo@zrem-bud.pl.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZREM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ul. Koksownicza 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553264 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail koordynator.odo@zrem-bud.pl.

 

Treść pełnej klauzuli informacyjnej, znajduje się pod linkiem poniżej

Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja obowiązująca do 27.06.2022 r.


Kwestionariusz dla kandydata do pracy wraz oświadczeniem