ZREM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O firmie
Organy statutowe
Struktura własnościowa
Oferta
Przetargi/Ogłoszenia
Kontrahenci
Platforma zakupowa
RODO
Compliance
Kariera
Lokalizacja
Kontakt
BIP
O firmie

ZREM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 14 kwietnia 2015 r. w wyniku połączenia Zakładu Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz P.P.H.U. REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Połączenie spółek odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawiązanie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1. ZREM-BUD Sp. z o.o. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS 0000553264.


Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie remontów maszyn, urządzeń i narzędzi mechanicznych oraz sprzętu elektrycznego i przyrządów kontrolno-pomiarowych.
OGŁOSZENIA

Ogłoszenie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZREM-BUD Sp. z o.o.

Ogłoszenie konkurs na Prezesa Zarządu - III kadencji

Załącznik nr 1 - oświadczenie

Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3- oświadczenie o poufności