ZREM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O firmie
Organy statutowe
Struktura własnościowa
Oferta
Przetargi
Kontrahenci
Platforma zakupowa
RODO
Compliance
Kariera
Lokalizacja
Kontakt
Przetargi

P/E/1/2021 Wybór wykonawcy robót elektrycznych

Ogłoszenie o przetargu P/E/1/2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia P/E/1/2021
Załącznik nr 1 do SIWZ P/E/1/2021
Załącznik nr 2 do SIWZ P/E/1/2021
Załącznik nr 3 do SIWZ P/E/1/2021
Sprostowanie nr 1 do P/E/1/2021


P/B/1/2021 Wybór wykonawcy robót budowlano-remontowych

Ogłoszenie o przetargu P/B/1/2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia P/B/1/2021
Załącznik nr 1 do SIWZ P/B/1/2021
Załącznik nr 2 do SIWZ P/B/1/2021
Załącznik nr 3 do SIWZ P/B/1/2021
Sprostowanie nr 1 do P/B/1/2021


P/R/1/2021 Wybór wykonawcy robót remontowych ślusarsko-spawalniczych

Ogłoszenie o przetargu P/R/1/2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia P/R/1/2021
Załącznik nr 1 do SIWZ P/R/1/2021
Załącznik nr 2 do SIWZ P/R/1/2021
Załącznik nr 3 do SIWZ P/R/1/2021
Sprostowanie nr 1 do P/R/1/2021