O firmie Oferta Galeria Kontakt
Organy statutowe
Struktura własnościowa
O firmie

ZREM-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 14 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 492 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w wyniku połączenia Zakładu Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz P.P.H.U. REM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
Z dniem połączenia ZREM-BUD Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki dotychczas przysługujące ZRM Sp. z o.o. oraz REM-BUD Sp. z o.o.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie remontów maszyn, urządzeń i narzędzi mechanicznych oraz sprzętu elektrycznego i przyrządów kontrolno-pomiarowych.

O firmie Oferta Galeria Kontakt